Maak kennis met het Ministerie van Financiën

Geplaatst op 1 maart 2018

Willemstad – “Maak kennis met het Ministerie van Financiën”, is een produktie van het Ministerie van Financiën met als doel alle instanties die deel uitmaken van het Ministerie van Financiën aan de gemeenschap voor te stellen, opdat zij het Ministerie beter kan begrijpen. In deze produktie presenteren alle hoofden en sector-directeuren van de afdelingen en de hoofden van dienst en direkteuren van de overheids-NV’s die deel uitmaken van het Ministerie van Financiën de taken en verantwoordelijkheden van hun respectievelijke instanties. Tevens delen zij (met de kijker) wat hun inzet en commitment is ten aanzien van de betreffende instantie en het land en welke, in de context van resultaat, twee van hun uitdagingen zijn voor 2018.

Het programma is op de volgende dagen op de televisiezenders te zien:

  • Maandag, 26 februari om 7.30 uur ’s avonds op Telecuraçao;
  • Dinsdag, 27 februari om 7.00 uur ’s avonds op NOS PAIS; 
  • Woensdag, 28 februari om 8.30 uur ’s avonds op CBA;

Recentelijk heeft de Minister van Financiën, de heer Kenneth Gijsbertha, een bijeenkomst met deze groep georganiseerd met als doel dat zij met elkaar konden delen wat zij in 2018 willen bereiken en welke uitdagingen zij voorzien die door hen aangepakt moeten worden. Tijdens deze gelegenheid kregen zij de kans om de produktie “Maak kennis met het Ministerie van Financiën” te zien waar zij bijna allemaal aan hebben deelgenomen.

Het is voor het eerst dat een Minister van Financiën alle hoofden en direkteuren van de instanties die deel uitmaken van het Ministerie van Financiën tijdens een bijeenkomst samen heeft gebracht. Tijdens de bijeenkomst werd dit initiatief door de hoofden en direkteuren toegejuicht, omdat zij met elkaar in contact zijn gekomen en gezien hebben waar ze elkaar kunnen ondersteunen om tegenvallers op te lossen en in andere gevallen met elkaar kunnen samenwerken om het functioneren van het Ministerie van Financiën te versterken. Zowel de Minister als de vertegewoordigers van de verschillende instanties die deel uitmaken van het Ministerie van Financiën zijn het erover eens dat dit soort bijeenkomsten regelmatig gehouden moet worden.

De volgende stap om de gemeenschap kennis te laten maken met het Ministerie van Financiën zal op social media plaatsvinden. Vanaf vrijdag 2 maart wordt een begin gemaakt met het ‘posten’ op social media van de individuele versies van iedere hoofd en direkteur van de respectievelijke instanties die deel uitmaken van het Ministerie van Financiën, waar zij het hebben over de taak en verantwoordelijkheid van hun respectievelijke instantie, wat hun inzet en commitment is met de instantie en het land en welke, in de context van resultaat, twee van hun uitdagingen zijn voor 2018. De individuele versies kunnen bekeken worden op de website van de regering, de facebook pagina, van Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha, website en facebook pagina van de respectievelijke instanties die deel uitmaken van het Ministerie van Financiën. 

v.l.n.r.  dhr. Gino Campbell van Curaçao Gaming Control Board (GCB), dhr. Joseph Solingen van BAB, mw. Lisa Rodriguez van Fiscale Zaken,
mw. Evelyn Kruithof-Bor van Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC), mw. Jamila Isenia van Inspectie der Belasting, mw. Jaqueline Drenthe van Landsloterij,
dhr. Paul Soethoudt van Ministerie va Financiën, mw. Lysette Melfor van Ministerie van Financiën, Minister Kenneth Gijsbertha, mw. Leila Matroos-Lasten van CBCS,
mw. Solange Lopez van FIU, dhr. Alfonso Trona van Landsontvanger  Curaçao (ontvanger), mw. Soraya Pols-Strick van Douane Curaçao (Douana),
dhr. Donald de Palm van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), dhr. Javier Samson van Fundashon Wega di Number Kòrsou(FWNK), dhr. Dylan Calister van OBNA en dhr. Geomaly Martes van  Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB).

Kabinetsmedewerkers v.l.n.r.  mw. Vanessa Gijsbertha, mw. Tatjana Brazil, mw. Shaerelin Valks, dhr. Theo Caris en mw. Liza-Minelly Crichlow-Henriquez.