Mogelijkheid om een onderzoek in te stellen naar een aanbestedingsbeslissing

Geplaatst op 10 maart 2016

Conform artikel 12 van de Landsverordening ombudsman (A.B. 2010, no. 87) heeft een ieder het recht de ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft gedragen, tenzij sedertdien meer dan een jaar is verstreken. Het bovenstaande geldt ook voor aanbestedings-beslissingen van bestuursorganen.